HYDROO - VF

Вертикална, многостъпална, не самозасмукваща, центробежна помпа. Входа и изхода се намират в долната част на помпата в една ос.

Дебит до 240 м³
Напор до 305 м
Температура на течността до 120 ºС
Мощност до 110 кВ

Приложение: битово и индустриално водоснабдяване и напояване, поливни системи, миещи и почистващи системи, системи за обратна осмоза, пренос на киселини и основи.

Предимства:

Материали в контакт с водата – AISI 304; 316L; 904L
Пакетно механично уплътнение
Компактни размери
Широк диапазон на приложение

Каталог
Брошура
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие