HYDROO - VF

Вертикална, многостъпална, не самозасмукваща, центробежна помпа. Входа и изхода се намират в долната част на помпата в една ос.

  • Дебит до 240 м³
  • Напор до 305 м
  • Температура на течността до 120 ºС
  • Мощност до 110 кВ

Приложение: битово и индустриално водоснабдяване и напояване, поливни системи, миещи и почистващи системи, системи за обратна осмоза, пренос на киселини и основи.

Предимства:

  • Материали в контакт с водата – AISI 304; 316L; 904L
  • Пакетно механично уплътнение
  • Компактни размери
  • Широк диапазон на приложение

Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие
Брошура