Микрофилтрация Profine Nitrates

Profine® Nitrates е филтър за еднократна употреба със слективна смола за обработка на питейна вода съдържаща нитрати. Филтърът Profine® с байонет за монтаж намалява нитратите. Този филтър съдържа силна анионна макропореста смола с окончателно филтриране от 0,5 микрона и активен въглен със сребро. Използва се при наличие на нитрати във водата ненадвишаващи 50 μg/l.
Монтаж: Вертикален. Необходима е глава R
Продукт за еднократна употреба

Profine® Nitrates се предлага и като комплект включващ: филтър, глава за филтър, чешма и дебитомер.

Серия Profine BIG

Profine® BIG Nitrates включва няколко стъпки на преработване на водата в един продукт:
• премахва нитрати
• финално антибактериално действие и микрофилтрация
• премахва лош вкус и миризми
• намалява хлорните съединения

Profine® BIG Nitrates касетата е част от широката гама продукти Profine® продукти, тествани и предназначени да посрещнат всички нужди хранителната промишленост, кетъринг и автоматична дистрибуция. Идеална е за автоматични диспенсъри за напитки, кафе машини, фурни с пара и комбинирани фурни. Касетата трябва да бъде захранвана само със студена вода и монтирана вертиално.

Каталог Profine
Технически данни Nitrates
Технически данни Nitrates BIG