HYDROO - SX AISI 4"÷12"

HYDROO SX AISI е многостъпална,вертикална, сондажна помпа от неръждаема стомана с потопяем двигател NEMA стандарт.

Дебит до 260м3/ч
Напор до 381 м

Температура на течността до 25С
Мощност до 110 kW

Приложение: водоснабдяване, напояване и др.

Каталог
Брошура
Инструкция
Декларация за съответствие