HYDROO NF,NLF

HYDROO NF, NLF са едностъпални, осово засмукващи, центробежни помпи. Направени с изтегляща се конструкция, което премахва нуждата да се нарушава корпуса на помпата и тръбопроводите при обслужване. Всички модели използват само 4 вида помпени валове и капак на лагерите, което прави частите заменяеми. Работното колело е с оптимален дизайн, смукателният фланец е увеличен, ефективно намален е NPSH, което прави помпата стабилна и безшумна при работа. Корпусът и капакът на корпуса се използват с носеща пръстенна структура на гърлото, което прави помпата лесна за поддръжка и частите да работят по-дълго. Сменяемият уплътнителен пръстен прави помпата ефективна за дълго време.

Технически параметри:

  • Дебит до 800 м3/ч.
  • Напор до 160 м
  • Температура на течността до 110º С.
  • Мощност до 160 кВ.

Приложение: подходящи за чиста, некорозивна, незапалима или невзривоопасна течност, без абразивни частици или влакна. Водоснабдителни системи, топлинни, климатични системи, бустер водоснабдяване с постоянно налягане, пожарогасителна система с хидранти, напояване, земеделие, промишлено охлаждане, системи за циркулация, различни трансфери в индустрията, дренажни системи.

Предимства:

  • Олеснено обслужване, заради изтеглящата се конструкция.
  • Стабилна и безшумна работа.
  • Широк диапазон от приложения.

Каталог
Брошура
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие