Компактни станции

Подемни станции за пренос на отпадъчни води от жилищни блокове, хотели, болници, училища, обществени сгради и индустриални предприятия.

Подемните станции дават прости решения на сложни проблеми.

Каталог