Crab

Електронният регулатор CRAB поставен на равна повърхност, остава добре закрепен и може да засече наличие на вода.

Подходящ за наблюдение на нивото в съоръжения с чиста, дренажна, промишлена и химическа вода.

Каталог

Брошура

Интрукция за експлоатация