Реминерализатор Profine Rock

Патрон за еднократна употреба с бърза връзка, предназначен за реминерализация на вода с ниско съдържание на соли, произвеждана например от система за обратна осмоза. Специалният състав на средата позволява реминерализация със запазване на pH стойностите в рамките на установените граници от италианския Законодателен Акт 31/2001. Патронът е в съответствие с италианския DM25/12 по отношение на италианските DM174/2004 и D.Lgs.31/2001.
Монтаж: Вертикален. Необходима е глава R
Продукт за еднократна употреба

Технически данни Profine Rock