Ebara DAR

EBARA DAR са потопяеми помпи от неръждаема стомана с вихрово или двуканално работно колело, предназначени за приложения в канализацията. Подходящи за работа с течности, съдържащи твърди и / или нишковидни (влакнести) частици в суспензия. Тези помпи могат да се използват като преносими (свободно стоящи) или на система за лесен монтаж и демонтаж (QDC)

Технически данни:

  • Дебит до 42м3
  • Напор до 14,2м
  • Макс. температура на течността: 35 ° C
  • Просвет 50 или 65мм
  • Мощност до 1,5кВ

Приложение: широко приложение намират в малки или локални ПСОВ или канални помпени станции ( КПС ), дрениране на кладенци, изхвърляне на битови и промишлени отпадъчни води или източване на септични ями и други.

Предимства:

  • Отворено раборно колело с голям просвет
  • Леки и компактни рамери
  • Широк диапазон на употреба

Каталог
Инструкция

Декларация за съответствие