Pentax CR

CR

Центробежна помпа с отворено работно колело.

Максимален дебит: до 16 м3/ч
Максимален напор: до 20 м
Максимална температура на течността : до 50ºC
Мощност: до 0,74 kW

Приложения: за малки и средни селскостопански приложения.

  Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие