Вертикални миксери

Обхватът на вертикалните бъркалки (миксери) удовлетворява най-често срещаните процеси на разбъркване в системите за пречистване на вода, като изравняване, хомогенизиране, поддържане на суспендирани твърди вещества, денитрификация, флокулация.

Диапазонът предлага оптимални решения за резервоари от 100 литра до басейни от 1,500 кубически метра с единична бъркалка.

Размерът на резервоара, обемът на течността, видът на обработката са аспекти, които се вземат предвид при проектирането, за да се определи високо персонализиран и ефективен продукт.

 

Каталог