Pentax PM

PM

Помпа с периферно работно колело

Максимален дебит: до 3 м3/ч

Максимален напор: до 88 м

Максимална температура на течността : до 90ºC

Мощност: до 0,74kW

Приложения: за малки домашни системи и прости индустриални приложения.

  Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие