Pentax PM

Помпите от серията PM са с периферно работно колело характеризиращи се с много добро съотношение на производителност и мощност. Перифернинте помпи за вода са вид стационарни помпи, със сравнително малки габарити и опростен механизъм, които обаче имат голяма производителност. Специфичната форма на работното колело и начинът, по който то завихря водата, създава високо и постоянно налягане. Подходящи за чисти, невзривоопасни течности, които не съдържат абразивни и суспендирани твърди частици и не са агресивни към материалите, от които е направена помпата. Тяло на помпата от чугун иработно колело от бронз. Хидрофорните системи с PM помпи включват още сферичен мембранен съд 24л, пресостат от 1,4 до 4,6 бара, манометър, петорник и кабел с шуко. Използват се за битово водоснабдяване, дребно градинарство и други.

Технически параметри:

  • Дебит до 3 м3
  • Напор до 88 м
  • Максимална температура на течността : до 90º C
  • Мощност: до 0,74 кВ
  • Работно налягане: макс. 9 бара

Приложение: поради малките си размери, тези помпи могат да се инсталират в различни устройства и апарати на охладителни системи, климатизация, циркулация и захранване на котли и да се използват за водоснабдяване, дребно градинарство, изпразване и пълнене на резервоари.

Предимства:

  • Компактни размери
  • Добро съотношение производителност мощност
  • Широк диапазон на употреба

  Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие