Дискови мембранни дифузори

Дисковите дифузори се монтират на определено стъпало от пречиствателната станция. Изборът на размер и тип зависи от наличното пространство за монтаж, потребността от кислород и стъпалото от пречиствателната станция. Мембраната на дифузорите може да бъде EPDM, PTFE или силикон, в зависимост от нуждите. Освен отделни дифузори, ние предлагаме тръбната мрежа, която се монтира на дъното на басейна. Разпределителната мрежа, оразмерена правилно в нашия технически отдел, може да бъде изработена от стомана AISI 304 / 316 или  PVC. Фирма СТИКО БГ може да предложи фиксирана за дъното или изваждаема аерационна система.

Предимства:

  • Диапазон от размери – 7“ (215мм); 9“ (241мм) и 12“ (330мм).
  • Възможно най-високо качество и технология означава години безпроблемна ефективна работа.
  • Най-високата възможна SOTE, независимо тествана за ASCE.
  • Лесен и бърз монтаж с 3/4 ”женска NPT връзка.
  • 100 ° C температурна устойчивост и екологично чист полипропиленов корпус.
  • Ниско съдържание на мембранен пластификатор за намаляване на свиването и втвърдяването, но достатъчно, за да се избегне „пълзенето“.
  • SSI подсилени ултра фини мехурчета за изключителна устойчивост на химикали или замърсявания или за най-висока ефективност на пренос на кислород.

Приложения: Биологични процеси, стабилизиране на утайките, отстраняване на мазнини и пясък, градски и локални ПСОВ, рибни стопанства ( рибарници ) и много други.

Каталог