EBARA DS – DSF

DS – DSF
Потопяема помпа с полу-отворен импелер
Потопяеми помпи с полуотворено работно колело за чиста и дъждовна вода от чугун.
Тяло на помпата, полуотворено работно колело, коляно от чугун.
Вал от AISI 403 (DS) и AISI 420B (DSF).
Механичното уплътнение е:
- SiC / SiC / NBR (страна на работното колело)
- Въглерод / керамика / NBR (от страна на двигателя) (от 6 kW и
повече за DSF)
- Горен и долен уплътнителен пръстен за DS

• Напор от 0.8 до 43 м
• Дебит от 5 до 84 м3/ч
• Макс. темп. на течноста 40°C
• Свободен просвет:
- 5 мм (50DS)
- 6 мм (65DS) (40DSF 1.1, 1.8 кВ)
- 7 мм (80DS) (40DSF 6 кВ)
- 8 мм (10DS)
• Максимална дължина на влакна 50мм (всички DS модели)

Каталог
Брошура
Инструкция за експлоатация
Инструкция за експлоатация за помпи  F вариант
Декларация за съответствие
Декларация за съответствие за помпи F вариант