EBARA DS – DSF

EBARA DS/DSF са потопяеми помпи за дренаж на чиста и дъждовна вода, като може да се използват и за водоснабдяване. Помпите са изработени от чугун и са оборудвани с високо ефективно полуотворено работно колело. Решетката на входа не позволява навлизане на по - едри частици, като по този начин предотвратява запушване. Тези помпи могат да се използват като преносими (свободно стоящи) или на система за лесен монтаж и демонтаж (QDC)

Технически параметри:

  • Напор от 0,8 до 43 м
  • Дебит - от 5 до 84 м3
  • Мощност до 7.5кВ
  • Температура до 40° С
  • Свободен просвет – от 5 до 8 мм
  • Дължина на влакна до 50 мм
  • Изолационен клас F за DS и H за DSF

Приложения: отводняване на резервоари за пречистване, дрениране на дъждовна и чиста вода. Различни приложения при водоснабдяване

Предимства:

  • Високоефективно полуотворено колело
  • Решетка предовратяваща запушване

Каталог
Брошура
Инструкция за експлоатация
Инструкция за експлоатация за помпи  F вариант
Декларация за съответствие
Декларация за съответствие за помпи F вариант