EBARA DS – DSF

 EBARA DS/DSF са потопяеми помпи за дренаж на чиста и дъждовна вода, като може да се използват и за водоснабдяване. Помпите са изработени от чугун и са оборудвани с високо ефективно, полуотворено работно колело. Решетката на входа не позволява навлизане на по-едри частици, като по този начин предотвратява запушване. Тези помпи могат да се използват като преносими (свободно стоящи) или на система за лесен монтаж и демонтаж (QDC).

Технически параметри:

  • Напор от 0,8 до 43 м.
  • Дебит - от 5 до 84 м3/ч.
  • Мощност до 7.5кВ.
  • Температура до 40° С.
  • Свободен просвет – от 5 до 8 мм.
  • Дължина на влакна до 50 мм.
  • Изолационен клас F за DS и H за DSF.

Приложения: отводняване на резервоари за пречистване, дрениране на дъждовна и чиста вода. Различни приложения при водоснабдяване.

Предимства:

  • Високоефективно полуотворено колело.
  • Решетка, предовратяваща запушване. 

Каталог
Брошура
Инструкция за експлоатация
Инструкция за експлоатация за помпи  F вариант
Декларация за съответствие
Декларация за съответствие за помпи F вариант