Микрофилтрация Profine Arsenic

Profine® ARSENIC е филтър за бързо свързване за еднократна употреба, подходящ за питейна вода, която надвишава границата на концентрация на арсен(> 10 μg/l и < 50 μg/l).Филтър с йонообменна смола абсорбираща арсен. Смолата отговаря на NSF 61 и WRAS стандарти; останалите компоненти които влизат в контакт с вода, отговарят на съответните изисквания за питейна вода. Използваем при наличие на арсен във водата ненадвишаващ 50 μg/l .
Монтаж: Вертикален. Необходима е глава R
Продукт за еднократна употреба

Profine® ARSENIC се предлага и като комплект включващ: филтър, глава за филтър, чешма и дебитомер.

Серия Profine BIG

Profine® BIG Arsenic включва няколко стъпки на преработване на водата в един продукт:
• премахва арсен
• финално антибактериално действие и микрофилтрация
• премахва лош вкус и миризми
• намалява хлорните съединения

Profine® BIG Arsenic касетата е част от широката гама продукти Profine® продукти, тествани и предназначени да посрещнат всички нужди хранителната промишленост, кетъринг и автоматична дистрибуция. Идеална е за автоматични диспенсъри за напитки, кафе машини, фурни с пара и комбинирани фурни. Касетата трябва да бъде захранвана само със студена вода и монтирана вертиално.

Каталог Profine
Технически данни Arsenic
Технически данни Arsenic BIG