Микрофилтрация Profine Blue

PROFINE® BLUE е предназначен за предварително филтриране при устройства за обратна осмоза или за използване в технологични системи и/или домакински уреди. Той намалява мътността, съдържанието на хлор и неприятните вкусове и миризми. Profine@BLUE е със степен на филтрация 5 микрона и Profine® Carbon Block технология в съответствие с Директива 98/83 / ЕО на ЕС. В случай, че се използва в съоръжения за третиране на питейна вода, оборудването трябва да отговаря на законовите стандарти за тази категория пречистващи системи.

Филтърният патрон се предлага в три размера:

BLUE малък – дебит 3 литра в минута и капацитет до 15000* литра вода.

BLUE среден – дебит 5 литра в минута и капацитет до 24000* литра вода.

BLUE голям – дебит 7 литра в минута и капацитет до 45000* литра вода.

* Капацитетът на филтъра зависи от качествата на входящата вода.

Препоръчваме патронът да се сменя в рамките на 365 дни от неговия монтаж. Преди да извадите патрона, спрете притока на вода и освободете налягането в системата, като отворите крана на батерията. За правилно активиране на патрона, отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне пет минути преди да пиете от нея.

Каталог Profine
Технически данни Blue