Микрофилтрация Profine Blue

Profine® BLUEнамалява мътността, съдържанието на хлор, лош вкус и миризми. Има филтритащ рейтинг от 5 микрона. Това е патрон за бързо свързване, произведенс технология с активен въглен в съответствие с EU Directive 98/83/EC.За използване в системи за обработка и / или домакински приложения. Ако патрона се използва за оборудване предназначено за да обработва вода за консумиране от хора, цялото оборудване трябва да отговаря на стандартите за питейна вода.

Каталог Profine
Технически данни Blue