Деминерализатор Profine Yellow

Profine® YELLOW филтър с йонообменна смола (използващ катионни и анионни смоли), предназначени за общата деминерализация на водата. Филтър за бързо свързване със смола със смесена основа.
Инсталация: Вертикален. Необходима е глава R.
Продукт за еднократна употреба

Каталог Profine
Технически данни BIG