Омекотител Profine Violet

Profine® VIOLET е част от широката гама Profine® продукти, тествани и предназначени да посрещнат всички нужди, както в бита така и в HoReCa сектора. Profine@VIOLET е предназначен да намалява временната твърдост на питейна вода, с карбоксилна смола със слаби катиони, смесени с гранулиран активен въглен, като последната фаза на филтриране се осъществява с Profine® Carbon Block със сребърни йони и степен на филтрация 0.5 микрона. Подходящ за диспенсери в пивоварната промишленост, хранителната промишленост, кетъринг и автоматична дистрибуция, автоматични машини за напитки и кафе машини или друго подобно оборудване, предотвратява отлагания и люспи от варовик. Ако филтърният патрон се използва в оборудване за храна, цялата система трябва да съответства на Регламент 178/2002 на ЕС.

Филтърният патрон се предлага в три размера или BIG серия:

VIOLET малък – дебит 1 литър в минута и капацитет до 700* литра вода.

VIOLET среден – дебит 1.5  литра в минута и капацитет до 1100* литра вода.

VIOLET голям – дебит 2 литра в минута и капацитет до 1600* литра вода.

При серията BIG дебитът варира от 2,7 до 8 литра в минута, а капацитетът достига 6000 литра*.

* Капацитетът на филтъра зависи от качествата на входящата вода. Капацитетът е изчислен за вода с варовикова твърдост 10° dKH (18° F) *На база вътрешнофабрични изпитания. При работа, действителният капацитет е по-голям от означения. Той може значително да варира в зависимост от конкретните условия на употреба, като е изчислен на база връзките между оборудването и приложението. Поради външни фактори (като променливо качество на водата), данните може да се различават от посочените.

  • Намалява временната твърдост на водата.
  • Подобрява вкуса на напитки, газирана вода и пост-микс системи.
  • Сертифицирана смола за работа с храни.
  • Лесен за инсталиране и подмяна без използване на специални инструменти.
  • Предпазва от запушване, корозия и износване на оборудването.
  • Не е необходима електрическа връзка.
  • Предотвратява утаяването с карбонат.
  • Поддържа PH постоянна и колкото е възможно по-благоприятна.
  • Бактериостатично действие + микрофилтриращ етап.
  • Работно налягане от 2 до 6 барa.
  • Работна температура от 4 до 30 °C.

Препоръчваме патронът да се сменя в края на неговия нормален период на работа или в рамките на 365 дни от неговия монтаж. Преди да извадите патрона, спрете притока на вода и освободете налягането в системата, като отворите крана на батерията. За правилно активиране на патрона, отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне пет минути преди да пиете от нея.

 

Каталог Profine
Технически данни Violet
Технически данни Violet BIG