Омекотител Profine VIOLET

Profine® VIOLET Проектиран за да намали твърдостта на питейната вода. Филтър за бързо свързване със слабо карбоксилна смола, смесена с гранулиран активен въглен, и включващ активен въглен със сребърни йони. Ако филтъра се използва в хранително-преработвателно оборудване, цялата система трябва да съответства на Регламент 178/2002 на ЕС
Монтаж: Вертикален. Необходима е глава R
Продукт за еднократна употреба

Серия Profine BIG

The Profine® BIG Violet включва няколко стъпки на преработване на водата в един продукт:
• предотвратява утаяването с карбонат
• поддържа PH постоянна и колкото е възможно по-благоприятна
• гарантира голям капацитет
• финално бактериостатично действие, микрофилтритащ етап
• намалява хлорните съединения
• смола сертифицирана за работа с храни
• в съответствие с EC Regulation1935/2004
Profine® BIG Violet касетата е част от широката гама продукти Profine® продукти, тествани и предназначени да посрещнат всички нужди хранителната промишленост, кетъринг и автоматична дистрибуция. Идеална е за автоматични диспенсъри за напитки, кафе машини, фурни с пара и комбинирани фурни. Касетата трябва да бъде захранвана само със студена вода и монтирана вертиално.

Каталог Profine
Технически данни Violet
Технически данни Violet BIG