Микрофилтрация Profine Red

Profine® RED намалява и премахва мътността, както и частици чрез филтър с пропускливост 5 микрона. Този утаителен патрон за пречистване на питейна вода е в съответствие с EU Directive 98/83/EC за използване в системи за обработка и / или домакински приложения. Патрона за филтрация с пресован полипропилен е лесен за свързване. Ако патрона се използва за оборудване предназначено за да обработва вода за консумиране от хора, цялото оборудване трябва да отговаря на стандартите за питейна вода.
Инсталация: Вертикално или хоризонтално.
Продукт за еднократна употреба

Каталог Profine