Pentax Ultra

Ultra

Многостъпална хоризонтална помпа от неръждаема стомана.

Максимален дебит: до 25 м3/ч
Максимален напор: до 87 м

Максимална температура на течността : 0т -5 до 35ºC
Мощност: до 3 kW

Приложения: Изпомпване на чиста вода,напояване, отопление и климатизация, и други.

  Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие