Потопени механични Аератори

Механични аератори - използват моторно задвижвани работни колела, самостоятелно или в комбинация с въздушни, инжекционни устройства. Такива аератори също се монтират на водоеми за контрол на вкуса и мириса на водата. Механичните аератори могат да бъдат монтирани като потопени аератори (под нивото на водите). Те обикновено се използват за увеличаване на нивата на разтворен кислород, но също така могат да отстраняват някои замърсители. При дълбоко потопените аератори, роторът е потопен дълбоко в течността. Той е прикрепен към въртящ се вал, който може да е кух или разположен в тръба с по-голям диаметър. Принципът на работа се основава на засмукването на вода и въздух през отвори в тялото на вала и в тръбата, намиращи се съответно в и над повърхността на водата. Така получената водо-въздушна смес постъпва през долната част на тръбата към ротора, разпръсква се от него, като по този начин се смесва с течността в целия обем на басейна.

Каталог