Микрофилтрация Profine Red

Profine®RED е предназначен за предварително филтриране в системи за третиране на вода и може да се използва както самостоятелно, така и в комбинация пред друг филтър, осигурявайки първична филтрация на водата. Profine@RED е патронен филтър с бърза връзка от екструдиран полипропилен, който намалява мътността, както и суспендираните частици и има степен на филтрация 5 микрона. Този утаителен патрон за пречистване на питейна вода е в съответствие с EU Directive 98/83/EC за използване в системи за обработка и/или домакински приложения, а ако се използва за третиране на вода, предназначена за консумация от хора, уредът трябва да отговаря на стандартите за питейна вода. В зависимост от нуждите на потребителя, филтърът се предлага в три размера малък, среден и голям, съответно с дебит от 3 до 7 литра в минута, а капацитета на филтъра е до запушване.

Препоръчваме патронът да се смени при запушване или в рамките на 365 дни от неговия монтаж. Преди да извадите патрона, спрете притока на вода и освободете налягането в системата, като отворите крана на батерията. За правилно активиране на патрона, отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне пет минути преди да пиете от нея.

 

Каталог Profine
Ценова листа