Pentax CMnorm

CMnorm

Моноблок, хоризонтална, центробежна помпа.
Максимален дебит: до 330 м3/ч
Максимален напор: до 102 м
Максимална температура на течността : 0т -10 до 90ºC
Мощност: до 37 kW

Приложения: Водоснабдяване, охлаждане, отопление, напояване, противопожарни нужди, индустриални и слескостопански нужди и др.

Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие