Flotec

Поплавък за отпадъчни води Flotec

Поплавков регулатор с две водонепроницаеми камери и възможност за свободно монтиране.

Подходящ за регулиране нивото на дренажни инсталации, помпени системи за отпадъчна вода.

Каталог
Брошура
Инструкция за експлоатация