Инструменти

Селектор на Ebara:

Селектор на HYDROO:

Можете да свалите от тук следните инструменти:

NPSH Калкулатор

FLOW Conversion.xlsx

Calculation form.xls

Cable cross section.xls

AOR to SOR.xlsx

AOR to SOR TDS Based.xlsx

Пресмятане на загуби в тръби - Сваляне