AZUD

Продуктите на Azud осигуряват филтриращи решения, които гарантират максимално качество и защита, голям диапазон на филтрация, максимална икономия на вода и енергия, приложими при различно качество на водата.

Ние предлагаме нашия опит за намиране на правилно решение при филтрирането на водата, избор на тип филтър, степен на филтрация и автоматизация.

Компанията може да осигури пълен набор от филтри за бита, селското стопанство, индустрията и необходимата проекто-сметна документация (част машинно технологична), включително всички компоненти за инсталация, с детайлни спецификации.

Гама полуавтоматични мрежести филтри AZUD SPIRAL CLEAN, осигуряващи максимално качество и защитна филтрация. Разполагат с иновативна система за промиване, използвайки смукателен скенер, гарантиращ ефективно почистване на мрежестия екран, без нужда от разглобяване на филтъра и прекъсване на филтриращия процес.

AZUD MODULAR 100 е гама от ръчни дискови филтри за дебити от 5,0 m3/h до 25,0 m3/h, осигуряващи максимално качество и защитна филтрация при минимум поддръжка.

Дисковите филтри AZUD HELIX AUTOMATIC FT са част от гамата автоматични самопочистващи филтри за вода с приложение в промишлеността, общински и битови обекти.

Тези филтри осигуряват отлична филтрация за различни приложения като:

  • Системи за капково напояване.
  • Поливни системи за градини, паркове, обществени площи и др.
  • Филтрация при системи за топлообмен.
  • Предфилтрация.
  • Индустриална филтрация.

Каталог