Микрофилтрация Profine Nitrates

Profine® Nitrates е филтър за еднократна употреба със слективна смола за обработка на питейна вода съдържаща нитрати. Филтърът Profine® с байонет за монтаж намалява нитратите. Този филтър съдържа силна анионна макропореста смола с окончателно филтриране от 0,5 микрона и активен въглен със сребро. Използва се при наличие на нитрати във водата ненадвишаващи 50 μg/l.
Монтаж: Вертикален. Необходима е глава R
Продукт за еднократна употреба

Profine® Nitrates се предлага и като комплект включващ: филтър, глава за филтър, чешма и дебитомер.

Каталог Profine
Технически данни Nitrates