Pentax DH

DH

Дренажна помпа с отворено работно колело.

Дебит до 18 м3/ч
Напор до 19 м

Температура на течността до 40 ºС
Мощност до 1,37 kW

Приложения: за изпомпване на течности с твърди частици.

  Каталог
Декларация за съответствие
Инструкция за експлоатация