Микрофилтрация Profine Arsenic

Profine® ARSENIC е филтър за бързо свързване за еднократна употреба, подходящ за питейна вода, която надвишава границата на концентрация на арсен(> 10 μg/l и < 50 μg/l).Филтър с йонообменна смола абсорбираща арсен. Смолата отговаря на NSF 61 и WRAS стандарти; останалите компоненти които влизат в контакт с вода, отговарят на съответните изисквания за питейна вода. Използваем при наличие на арсен във водата ненадвишаващ 50 μg/l .
Монтаж: Вертикален. Необходима е глава R
Продукт за еднократна употреба

Profine® ARSENIC се предлага и като комплект включващ: филтър, глава за филтър, чешма и дебитомер.

Каталог Profine
Технически данни Arsenic