Механичен поплавък

Механичен поплавък, подходящ за пълнене на резервоари и цистерни. Начинът на свързване позволява мигновенно отваряне и затваряне, висок дебит и предотвратява капене.

Каталог

Инструкция