Механичен поплавък

QuickStop механичният поплавък има много висока скорост на потока, позволяваща бързо пълнене с минимална загуба на налягане. Начинът на свързване позволява мигновенно отваряне и затваряне, и предотвратява капене. Проектиран като заместител на конвенционалните сферични кранове при пълнене на водни резервоари, цистерни, за защита на бустер помпи, дори и при различни автоматизирани системи за напояване на добитък.

Рамото може лесно да бъде променено, както от дължината, така и от ъгъла на монтаж, за да се определи мястото, където поплавъкът се намира спрямо регулатора. Задаването на тези две точки позволява прецизен контрол кога регулаторът да се отваря или затваря от движението на поплавъка.

Каталог

Инструкция