Supertec

Поплавков регулатор Supertec с две водонепроницаеми камери, устойчив на високи налягания. Голямата дълбочина на потапяне и малки размери го правят подходящ за специални приложени. Подходящ за регулиране нивото на дренажни инсталации,помпени системи за отпадъчна вода.

Версия за взривоопасни среди.
Версия за питейна вода.

Каталог
Брошура
Инструкция за експлоатация