Ebara GP

Помпени системи и групи за повишаване на налягане с фиксирана и променлива скорост са автоматични системи, състоящи се от две или повече паралелно свързани помпи. Проектирани да осигурят просто и надеждно решение на най-често срещаните изисквания при водоснабдяване за жилищни сгради, хотели, търговски центрове, офиси и училища, както и предоставяне на спомагателни услуги в промишлени и селскостопански приложения и други. Те се отличават със здравата си конструкция, компактни размери, отлична ефективност и безшумна работа.

 

Помпени системи и групи за повишаване на налягане с фиксирана скорост EBARA GP се състоят от две или повече вертикални или хоризонтални  помпи и са оборудвани с контролно табло, пресостатна група и хидрофорен съд.

 

Помпени системи и групи за повишаване на налягане с променлива скорост EBARA GPE се състоят от две или повече помпи и са оборудвани с инверторни устройства и преобразуватели на налягане. Работата на GPE агрегатите с E-SPD е проектирана да работи с инвертор за всяка помпа. Управлението на системата с инвертора максимизира енергоспестяването, бързината в отговор на промени в налягането или температурата, намаляване на разходите за управление и акустичен комфорт.

 

  • Питейно боитово водоснабдяване за сгради – променлива скорост
  • Водоснабдяване за технически нужди в промишлеността като цяло – променлива скорост
  • Вътрешно пожарогасене на сгради с противопожарни касети – фиксирана скорост
  • Външно пожарогасене с пожарни хидранти – фиксирана скорост

Каталог