Омекотител Profine Ocra

Profine® OCRA е част от широката гама Profine® продукти, тествани и предназначени да посрещнат всички нужди, както в бита, така и в HoReCa сектора. Profine® OCRA е сменяем филтърен патрон за омекотяване (намаляване на общата твърдост) на водата, благодарение на присъствието на силно катионна смола, с фиксирана остатъчна твърдост (около 25%). Приложим при диспенсери в пивоварната промишленост, хранителната промишленост, кетъринг и автоматична дистрибуция, автоматични машини за напитки и кафе машини или друго подобно оборудване. Има антибактериално действие и микрофилтрация, радикално отстранява отлагания и люспи от варовик, защитава оборудването и има благоприятен ефект при растенията. Ако филтърният патрон се използва в оборудване за храна, цялата система трябва да съответства на Регламент 178/2002 на ЕС.

Филтърният патрон се предлага в три размера или BIG серия:

OCRA малък – дебит 1.5 литра в минута и капацитет до 670* литра вода.

OCRA среден – дебит 2 литра в минута и капацитет до 1100* литра вода.

OCRA голям – дебит 2.5 литра в минута и капацитет до 1600* литра вода.

При серията BIG дебитът варира от 3 до 9 литра в минута, а капацитетът достига 5050 литра*.

* Капацитетът на филтъра зависи от качествата на входящата вода. Капацитетът е изчислен за вода с варовикова твърдост 10° dKH (18° F) *На база вътрешнофабрични изпитания. При работа, действителният капацитет е по-голям от означения. Той може значително да варира в зависимост от конкретните условия на употреба, а е изчислен на база връзките между оборудването и приложението. Поради външни фактори (като променливо качество на водата), данните може да се различават от посочените.

  • Намалява общата твърдост на водата.
  • Няма промяна на ph.
  • Сертифицирана смола за работа с храни.
  • Интегриран, настройващ се by-pass.
  • Финално антибактериално действие и микрофилтрация.
  • Mикрометрична предварителна филтрация.
  • Лесен за инсталиране и подмяна без използване на специални инструменти.
  • Работно налягане от 2 до 6 барa.
  • Работна температура от 4 до 30 °C.

Препоръчваме патронът да се сменя в края на неговия нормален период на работа или в рамките на 365 дни от неговия монтаж. Преди да извадите патрона, спрете притока на вода и освободете налягането в системата, като отворите крана на батерията. За правилно активиране на патрона, отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне пет минути преди да пиете от нея.

Каталог Profine
Технически данни Ocra
Технически данни Ocra BIG