Spider

Електронен регулатор Spider

Електродите, прикрепени към тялото, позволяват на регулатора на нивото да работи в тесни пространства и неблагоприятни условия с турбулентни води.

Каталог

Брошура

Инструкция за експолатация