Сонди за ниво

Сондите за ниво на Tecnoplastic са произведени от нетоксичен материал в съответствие с ASC, подходящи за използване, както за хранителни цели, така и за питейна вода. Те намират приложение в системи за нивосигнализация, за контрол на нивото на електропроводими течности в резервоари и съдове сондажи, и др.

  • Доставя се без кабел.
  • За вода и водни разтвори с ниско или високо съпротивление.
  • Работна температура: до 80 °.

Забележка: За една система обикновено са нужни 3 броя електроди.

Каталог

Брошура