Пожарогасене за хидранти и касети

За сградите и откритите технологични съоръжения се предвижда външно пожарогасене с пожарни хидранти и/или вътрешно пожарогасене с противопожарни касети. Когато гарантираният захранващ напор на водопроводната мрежа или противопожрния резервоар е недостатъчен за действието на високоразположените и най-отдалечените (критични) пожарни кранове (хидранти или касети), за повишаване на напора се предвиждат помпи с автоматично или ръчно включване. Най – често ползвани са помпени системи и групи , състоящи се от работна и резервна електрически помпи.

Стико БГ предлага готово окомплектовани помпени групи и системи от хоризонтални или вертикални електричеки помпи на обща рама с пресостатна група и електричеко табло за автоматично и ръчно управление. Основни партньори в доставката на готови помпени групи и системи са EBARA – Япония и HYDROO – Испания.