Микрофилтрация Profine Silver

Profine® SILVER премахва лошите миризми и вкус, намалява хлора и има филтър с рейтинг 0.5 микрона. Патрона за еднократна употреба с бързо свързване се произвежда чрез технология с пресован активен въглен, обогатен със сребърна добавка за да даде на филтъра бактериостатично свойство. Този комбиниран филтърен патрон е подходящ за обработка на питейна вода в съответствие с Директива 98/83 / ЕО.
Инсталация: Вертикално или хоризонтално.
Продукт за еднократна употреба

Profine® Silver се предлага и като комплект включващ: филтър, глава за филтър и чешма.

Каталог Profine
Технически данни Silver