Pentax DG

DG

Дренажна помпа с вортекс работно колело.

Дебит до 24 м3/ч
Напор до 9 м
Температура на течността до 40 ºС
Мощност до 1,35 kW

Приложения: за изпомпване на вода с твърди частици.

  Каталог
Декларация за съответствие
Инструкция за експлоатация