Snake

Електронен регулатор Snake

В комбинация с електроди или Taurus (продава се отделно) позволява инсталирането на тялото на дълги разстояния от контролното табло.

Каталог

Брошура

Инструкция за експолатация