CS Waterpumps - R5

R5 е многостъпална, потопяема помпа с външен диаметър 5"(127мм) за работа с чиста и дренажна вода с долно засмукване. В доставката е включена помпа с поплавък срещу работа на сухо, 20м захранващ кабел, кутия с термична защита и пусков кондензатор (за монофазна версия).

Технически параметри:

  • Дебит до 5,4 м³/ч.
  • Напор до 78 м.
  • Температура на течността до 35 ºС.
  • Мощност до 1,2 кВ – монофазни или трифазни двигатели.
  • Максимално съдържание на пясък – 60 гр/м³.

Приложение: битово и индустриално водоснабдяване и напояване от резервоари или кладенци, поливни системи, отводняване на наводнени помещения и други.

Предимства:

  • Бързо и лесно ревизиране на пусковия кондензатор (при монофазна версия).
  • Включен поплавък срещу работа на сухо (при монофазна версия).
  • Вграден охладителен кожух, позволяващ работа и при ниски водни нива.
  • Аксесоари за сух монтаж при поискване.  

 Каталог
Декларация за съответствие
Инструкция за експлоатация