EBARA Ego 2 / Tech

EBARA Ego 2, с вградено електронно управление и ротор с постоянен магнит, стандартно доставени с изолационен корпус, са помпи, подходящи за циркулация на топла и студена вода. Новата технология на двигателя им дава най -добрия рейтинг на ефективност в своята категория (по - малко от 0,12), като същевременно поддържа висока производителност и също така гарантира отлична надеждност. Предния дисплей, от който можете да наблюдавате различни функции и щепсел за електрическа връзка са в основата на лесната и инсталация и настройка.

Режими на работа на Ego 2 Tech -  автоматичен режим, режим на постоянно налягане и нощен режим, предназначени да увеличат икономията на енергия.

Режими на работа на Ego 2 - пропорционално налягане, постоянно налягане, фиксирана скорост.

Приложения: циркулиране на топла и студена вода, домашно отопление и климатизация, подово отопление, соларни системи, системи с постоянен или променлив поток, където е необходима оптимизация на работната точка.

Технически харектеристики на помпата:

 • температура на течността:  -10 ÷ +110°C
 • температура на околната среда : 0 ÷ +40°C
 • допустими течности: чисти, не агресивни, не взривоопасни течности, в които няма влакна и твърди частици.
 • максимално налягане: 10 bar
 • резбови връзки 1 1/2" - 2" ( ISO 228)
 • максимален процент на гликол: 30%

Технически характеристики на двигателя:

  • тип: синхронен, постоянен магнит
  • обороти: променливи
  • захранване: 230  V
  • честота: 50/60 Hz
  • клас на изолация: F
  • степен на защита: IP44

Брошура
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие