Pentax CM

CM е едностъпална, центробежна, изключително тиха помпа. Помпите от тази серия имат плоска крива на напора, което избягва големи колебания на налягането с промени в производителността . Използва се там, където е нужно транспортиране на голям обем вода с ниско налягане.

Технически параметри:

  • Дебит до 21 м3
  • Напор до 56 м
  • Максимална температура на течността : до 50º C
  • Мощност до 4 кВ
  • Работно колело месинг
  • Температура на течността - 90º C

Приложение: идеални за водоснабдяване на малки частни домакинства, повишаване на налягането, промишлена употреба и други

Предимства:

  • Изключително тиха работа
  • Плоска крива
  • Широк диапазон за употреба

  Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие