PENTAX CM

Pentax CM е едностъпална, центробежна, изключително тиха помпа. Помпите от тази серия имат плоска крива на напора, което избягва големи колебания на налягането с промени в производителността. Използва се там, където е нужно транспортиране на голям обем вода с ниско налягане.

Технически параметри:

  • Дебит до 21 м3/ч.
  • Напор до 56 м.
  • Максимална температура на течността : до 50º C.
  • Мощност до 4 кВ.
  • Работно колело месинг.
  • Температура на течността - 90º C.

Приложение: идеални за водоснабдяване на малки частни домакинства, повишаване на налягането, промишлена употреба и други.

Предимства:

  • Изключително тиха работа.
  • Плоска крива.
  • Широк диапазон за употреба.

  Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие