Pentax CM

CM

Едностъпална, центробежна, изключително тиха помпа

Максимален дебит: до 21 м3/ч

Максимален напор: до 56 м

Максимална температура на течността : до 50ºC

Мощност: до 4kW

Приложения: За къщи, за цивилни и индустриални приложения.

  Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие