Пожарогасене по EN12-845

Помпени групи за пожарогасене EBARA FFS-FFB се прилагат в автоматичното активиране на пожарогасителни системи, в съответствие с европейския стандарт EN 12845. Помпените групи се предлагат в моноблок, монтиран върху стоманена рама, тествани в съответствие с техническите и функционални процедури. Всички помпи в системата са свързани към общ нагнетателен колектор и са оборудвани с необходимите електрически и спирателни арматури. При необходимост е възможно вграждането на помпената група за пожарогасене в контейнер за външен или вътрешен монтаж.

Помпените групи се предлагат предимно с едностъпални хоризонтални помпи, но могат да бъдат предложени и с потопени електричеки помпи.

Помпените групи се предлагат в следните варианти:

•        Система с 1 електрическа помпа и 1 пилотна помпа.
•        Система с 2 електрически помпи и 1 пилотна помпа.
•        Система с 1 дизелова помпа и 1 пилотна помпа.
•        Система с 2 дизелови помпи и 1 пилотна помпа.
•        Система с 1 електрическа помпа, 1 дизелова помпа и 1 пилотна помпа.
•        Арматурен комплект за 1 или 2 потопяеми помпи и 1 пилотна помпа.

Технически книги пожарогасене

Технически книги пожарогасене в контейнер