Джетове

Системата за миксиране се основава на принципа на свързване на потопяема помпа с един или повече ежектори. Електрическите помпи с различна мощност и хидравлични параметри могат да бъдат съчетани с ежектори с различни скорости на потока, така че да отговарят на изискванията на широк спектър от приложения. Течността, изпомпана от помпата, се пренася през един или повече ежектори и този процес предизвиква спад на налягането, който позволява изсмукването на въздуха да се осъществява през тръба, свързана с атмосферата.

Системната конфигурация позволява тази система да бъде особено полезна в случай на продълговати правоъгълни цистерни и кръгли или пръстеновидни басейни. Съществуват редица съображения, които трябва да се вземат предвид при разработването на система от джет миксери, по отношение на: областта на приложение; материалите, които се разбъркват и специфичните им свойства; формата и обемът на резервоара, в който се извършва разбъркването; времето за престой, енергийните ограничения и др.

Предимства:

При тях няма движещи се части, така че разходите за поддръжката им са ниски. Също така, те са много по-лесни за монтаж в сравнение с конвенционалните бъркалки, за които е необходима опора в горната част на резервоара, което може да доведе до изискване за изграждането на по-дебели стени или използването на материали с по-висока якост.

Джет миксерите оставят по-малко мъртви зони в плитки или правоъгълни резервоари в сравнение с турбинните бъркалки. Ако системата изисква освен разбъркване и отместване на течността, то джет миксерът е с по-висока ефективност.

Каталог