EBARA DML(F) - DMLV(F)

EBARA DML - DMLV са промишлени помпи, изработени от чугун, които принадлежат към категорията мощно професионално оборудване, което е проектирано да работи в трудни условия при изпомпване на силно замърсени течности, съдържащи влакнести частици с минимален риск от запушване на помпата. Тези модели са издръжливи и устойчиви на износване и могат да се използват както преносими (свободно стоящи), така и на система за лесен монтаж и демонтаж (QDC).

Технически параметри:

  • Напор до 41.3м.
  • Дебит до 330 м3/ч.
  • Мощност до 22кВ.
  • Свободен просвет: до 100мм.
  • Максимална дължина на влакна до 500мм.
  • Максимална температура на течноста до 40° С.
  • Вихрово работно колело за DMLV и канално за DML.

Приложение: широко приложение намират в градски ПСОВ или канални помпени станции (КПС), в сферата на бита и промишлеността, дренаж, инфилтрационна вода, изпразване на изгребни ями и във всички случаи, когато е необходимо да се работи със силно замърсени течности.

Предимства:

  • Изключително издръжливи и надеждни.
  • Мощни с безкомпромисно качество.
  • Широк обхват от приложения.

Kаталог
Брошура
Инструкция за експлоатация
Инструкция за експлоатация за помпи  F вариант
Декларация за съответствие
Декларация за съответствие за помпи F вариант