Profine BIG GAC

Profine® BIG Gac е част от широка гама Profine® продукти, изпитани и предназначени да удовлетворяват всички нужди както в бита така и в HoReCa сектора. Той е идеален за професионална употреба, когато са необходими големи количеств пречистена вода, като касетите включват няколко преработки в един многостепенен продукт. Благодарение на многостъпалната конструкция на изключителната рецептура с гранулиран активен въглен, Profine® BIG Gac подобрява качествата на водата, като подобрява вкуса на напитките, в които няма да има органични вещества, пестициди, миризми и неприятни вкусове.

При серията BIG Gac дебита варира от 2 до 6 литра в минута, а капацитета достига изключителните 180000* литра вода

* Капацитета на филтъра зависи от качествата на входящата вода

 

  • премахва органични компоненти и пестициди
  • премахва лоша миризма и вкус
  • премахва хлорни съединения
  • има финалнен микрофилтриращ и антибактериален ефект
  • има разширена автономност
  • Бактериостатично действие + микрофилтритащ етап.
  • Работно налягане от 2 до 6 барa.
  • Работна температура от 4 до 30 °C.

 

Препоръчваме патронът да се сменя в края на неговия нормален период на работа или в рамките на 365 дни от неговия монтаж. Преди да извадите патрона спрете притока на вода и освободете налягането в системата, като отворите крана батерията. За правилно активиране на патрона отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне пет минути преди да пиете от нея.

Каталог Profine

Технически данни Gac BIG