Profine BIG GAC

Profine® BIG Gac касетите включват няколко преработки в един многостепенен продукт.
• премахва органични компоненти и пестициди
• премахва лоша миризма и вкус
• премахва хлорни съединения
• има финалнен микрофилтрираш и антибактериален ефект
• има разширена автономност

Profine® BIG Gac касета е част от широка гама продукти Profine®, тествани и проектирани да посрещнат всички нужди. Идеален е за професионална употреба, където са необходими големи количества обработена вода. Касетата трябава да се захранва само със студена вода.

Каталог Profine

Технически данни Gac BIG