PENTAX CS

Pentax CS са центробежни помпи с висока производителност. Особено подхдящи за системи, където се изискват високи характеристики и резбови връзки (2",3" и 4" отвор на нагнетателя). Помпите от тази серия имат плоска крива на напора, което избягва големи колебания на налягането с промени в производителността.

Технически параметри:

  • Дебит до 96 м3/ч.
  • Напор до 21 м.
  • Мощност до 5 кВ.
  • Работно колело: чугун / месинг (CSB).
  • Температура на течността до 90° C.

Приложение: идеални са за водоснабдяване на големи частни домакинства, градинарство, повишаване на налягането, както и за промишлена употреба. Помпите от серията CS са подходящи за чисти, невзривоопасни течности, които не съдържат абразивни и суспендирани твърди частици и не са агресивни към материалите, от които е направена помпата.

Предимства:

  • Плоска крива.
  • Отлично съотношение цена - качество.
  • Широк диапазон на употреба.

Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие