Pentax CS

CS

Едностъпална центробежна помпа, високо дебитна с 2",3" и 4" отвор на нагнетателя.

Максимален дебит: до 96 м3/ч
Максимален напор: до 21 м
Максимална температура на течността : до 90ºC

Мощност: до 5 kW

Приложения: основно за селскостопански приложения както и за места изискващи висок дебит.

Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие