PENTAX CS

Pentax CS са центробежни помпи с висока производителност. Особено подходящи за системи, където се изискват високи характеристики и резбови връзки (2",3" и 4" отвор на нагнетателя). Помпите от тази серия имат плоска крива на напора, което избягва големи колебания на налягането с промени в производителността.

Технически параметри:

• Дебит до 96м3/ч.

• Напор до 21м.

• Мощност до 5кВ.

• Работно колело: чугун / месинг (CSB).

• Температура на течността до 90° C

Прилложение: идеални са за водоснабдяване на големи, частни домакинства, градинарство, повишаване на налягането, както и за промишлена употреба. Помпите от серията CS са подходящи за чисти, невзривоопасни течности, които не съдържат абразивни и суспендирани твърди частици и не са агресивни към материалите, от които е направена помпата.

Предимства:

• Плоска крива.

• Отлично съотношение цена качество.

• Широк диапазон на употреба.

Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие