HYDROO HX

Хоризонтална, многостъпална, не самозасмукваща, центробежна помпа. Аксиален вход и радиален изход на резба.

Дебит до 28 м³
Напор до 60 м
Температура на течността до 70 ºС ( 110 ºС при поискване )
Мощност до 4,4 кВ

Приложение: битово и индустриално водоснабдяване и напояване, поливни системи, миещи и почистващи системи, системи за торене, пренос на леко агресивни течности.

Предимства:

  • Материали в контакт с водата – AISI 304; 316L

  • Модулен дизайн

  • Компактни размери

  • Широк диапазон на приложение

Каталог
Брошура
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие