Pentax CAM

CAM

Самозасмускваща помпа от чугун.

Максимален напор: до 64 м

Максимален дебит: до 7,2 м3/ч

Максимална температура на течността : до 50ºC

Мощност: до 2,2kW

Приложения: Водоснабдяване за малки къщи, поливни системи и др.

  Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие