Реминерализатор Profine Rock

Profine® ROCK е патрон за реминерализация на вода с ниска соленост, получавана примерно от система за обратна осмоза. Profine® Rock е предназначен за тези, които не искат да се откажат от безопасността на обратната осмоза в ущърб на съдържанието на сол. Инсталиран след Zero, той отново дава минералните соли на пречистената вода. Използва се и като последваща обработка в индустриалния и професионалния сектор, в машини за производство на кафе или приготвяне на напитки или подобноо оборудване. Филтърния патрон се предлага в четири размера:

 

ROCK мини – дебит 1.5 литра в минута и капацитет до 6000* литра вода

ROCK малък – дебит 2 литра в минута и капацитет до 10 000* литра вода

ROCK среден – дебит 2.7 литра в минута и капацитет до 16 000* литра вода

ROCK голям – дебит 5 литра в минута и капацитет до 25 000* литра вода

* Капацитета на филтъра зависи от качествата на входящата вода.

Препоръчваме патронът да се сменя в края на неговия нормален период на работа или в рамките на 365 дни от неговия монтаж. Преди да извадите патрона спрете притока на вода и освободете налягането в системата, като отворите крана батерията. За правилно активиране на патрона отворете крана за приток на вода и пуснете водата да тече поне пет минути преди да пиете от нея.

Технически данни Profine Rock
Ценова листа