Hydroo HC1

Автоматично устройство с пълно управление на електрически помпи.


HC1 са компактни устройства за автоматичен контрол и защита на електрически помпи. Патентованата му система включва специален електронен сензор за дебит и налягане, включен в електронна схема, която контролира работата на електрическата помпа и поддържа съответното налягане и дебит. Освен това, има и система за защита срещу работа на сухо.

Каталог
Инструкция за експлоатация
Декларация за съответствие